Måleri

Akvareller från Lofoten och Torne Träsk, Abisko.  

Vid Vättern