Litteratur

Våren 2018 slutförde jag ett konstnärligt examensarbete, Masterexamen, i Kreativt Skrivande på Linnéuniversitetet.

Horisontens linje

Texten är en lyrisk vandring bland minnen i syfte att förtydliga jagets konstnärliga position i nuet. Arbetet rymmer reflektioner kring livets och skapandets villkor medan den kreativa processen färgas av intryck från olika litterära gestalter.

Ett antal dikter av mig finns tillgängliga på Harry Martinsson-sällskapets blogg.