Texter

Under ett antal kurser på Linnéuniversitetet har jag arbetat med lyrik och essäer. Diktsamlingen Jord och essän Skrivandet, konsten och naturvetenskapen – i dialog med min diktsamling utgjorde mitt examensarbete i Kreativt skrivande IV. Under masterkursen Kreativt skrivande V skrev jag det lyriska verket Horisontens linje och essän Att vandra vid vatten.

Ur diktsamlingen Jord (pdf)

Essä: Skrivandet, konsten och naturvetenskapen – i dialog med min diktsamling (pdf)

Horisontens linje (pdf)
Texten är en lyrisk vandring bland minnen i syfte att förtydliga jagets konstnärliga position i nuet. Arbetet rymmer reflektioner kring livets och skapandets villkor medan den kreativa processen färgas av intryck från olika litterära gestalter.

Ett antal dikter av mig finns även tillgängliga på Harry Martinsson-sällskapets blogg.