Texter och bildkonst

Annika Rydberg, Göteborg. Bildkonst och litterärt skapande.
e-post: annikarydberg@hotmail.com